Ramowy rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM W KOTOWEJ WOLI

700 –  845   Schodzenie się dzieci, zabawy z niewielkim udziałem  nauczyciela, zabawy z elementem edukacyjnym, kontakty z  rodzicami,

845 –  900   Czynności porządkowe w sali i samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania,

900 –  930   Śniadanie, czynności higieniczne w łazience,

930 – 1030  Realizowanie zadań edukacyjnych: zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela,

1030-1220  Ćwiczenia umiejętności dzieci w zakresie samoobsługi, zabawy i gry na dworze, spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze, 

                   gry i  zabawy organizowane w sali w przypadku złych warunków atmosferycznych inspirowane głównie przez dzieci,

1220-1230  Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne,

1230-1300  Obiad, mycie zębów,

1300-1415  Zabawy i zajęcia edukacyjne, zabawy dowolne, kontakt z literaturą,

1415-1430  Sprzątanie sali, przygotowanie do podwieczorku,

1430-1500  Podwieczorek,

1500– 1600 Rozchodzenie się dzieci, zabawy w ogrodzie, praca indywidualna z dzieckiem, gry stolikowe, kontakty z rodzicami.

Skip to content